Blog

Marktanalyse met Marktprofiel

Marktprofiel is een unieke manier om de financiele markten te analyseren die het mogelijk maakt om patronen te zien die niet met andere methodes mogelijk zijn. Het is gebaseerd op een statistische benadering om prijsgegevens te analyseren. De basis van Marktprofiel is de normaalverdeling (fig.1) , die iedereen wel kent van zijn wiskundelessen.

fig.1

Even een opfrisser: de normaalverdeling is een symmetrische kansverdeling met in het midden de modus µ (de waarde die het vaakst voorkomt) en een aantal standaarddeviaties σ, die de spreiding van de waardes binnen de verdeling aangeven. In het diagram zie je een normaalverdeling met 3 standaardafwijkingen aan beide zijden van de modus. 68,2% van de waardes (34,1+34,1) ligt binnen -1σ en 1σ, 95,4% binnen -2σ en 2σ, 99,6% binnen -3σ en 3σ.

Als je deze verdeling 90 graden draait (fig.2), kun je het toepassen op prijsgrafieken. Op deze manier krijg je een statistisch beeld van de prijsverdeling i.p.v. het prijsverloop.

fig.2

Zo kun je zien of een markt van kopers en verkopers in balans is of niet. Markten zijn òf in balans òf zijn op weg naar balans. Vaak zijn marktprofielen niet altijd mooi normaal verdeeld maar scheef verdeeld.

 

fig.3

De Marktprofiel grafiek

De kaarsgrafiek in fig.3 kan geconverteerd worden in een Marktprofiel grafiek op de volgende manier:

  1. Gebruik een letter voor elke prijs binnen 1 periode. A voor de eerste periode, B voor de tweede periode, enz. Marktprofiel gebruikt standaard een periode van 30 min.

 

C 131.00
C 130.50
B C D E I 130.00
A B C D E H I J 129.50
A B D E F G H I J K 129.00
A B E F G H I J K 128.50
A G H I J 128.00
H 127.50

 

  1. Schuif daarna alle letters naar de meest linkse kolom die beschikbaar is. Stel dat de kaarsgrafiek een 30 minuut periode heeft. Dan krijg je een marktprofiel die er als volgt uiziet:
C 131.00
C 130.50
B C D E I 130.00
A B C D E H I J 129.50
A B D E F G H I J K 129.00
A B E F G H I J K 128.50
A G H I J 128.00
H 127.50

 

Elke letter vertegenwoordigt een prijs die verhandeld werd gedurende een bepaalde tijd. De grondgedachte van marktprofiel is dat het doel van de markt is om handel te faciliteren. Als prijzen stijgen, komt dit door aggressieve kopers, niet door méér kopers. Prijzen stijgen net zo lang tot er geen aggressieve kopers meer zijn. In het voorbeeld is dit bij de letter C ter hoogte van 131.00. Omgekeerd is dit het geval bij verkopers bij de letter H ter hoogte van 127.50. Zoals je in de grafiek kunt zien is er maar 1 letter bij deze prijzen, terwijl er bij de andere prijzen meer letters zijn. Deze enkele letters geven in 1 oogopslag weer dat deze prijzen extreem  waren en dat de markt uiteindelijk weer in balans moet komen, in dit voorbeeld ter hoogte van 129.

In fig.4 is een voorbeeld van een Marktprofiel van de DAX index van 08:00-14:30 op 14-9-2017. De A en B periodes vormen samen de beginbalans (de lichtblauwe lijn) en dit vormt een belangrijk referentiepunt gedurende de dag. Het grijze gebied vormt het waardegebied waar de prijs zich 68% van de tijd bevond (het gebied tussen -1 en 1 standaarddeviatie). Het groene gebied is waar de prijs zich 32% van de tijd bevond. De oranje A bovenaan is de openingsprijs, het rode driehoekje is de laatst bekende prijs en de roze letters vormen de prijs waar de tijd het meest was doorgebracht en dit heet het punt van controle, oftewel de modus.

fig.4 fig.5

Zoals je ziet was dit een vrij normaal verdeeld Marktprofiel uit de praktijk. Maar dit is niet altijd het geval. In fig.5 zie je een Marktprofiel waar het grootste deel van de tijd bovenin was doorgebracht. Veder zie je hier nog een enkele roze D. Dit is het middelpunt van de verdeling, oftewel de mediaan. In fig. 4 viel deze samen met het punt van controle.

Gelukkig zijn er niet oneindig veel soorten Marktprofielen. De Marktprofielen kunnen ingedeeld worden in een zestal hoofdtypen. Fig.4 was een voorbeeld van het type Normale Variatie Dag en fig.5 was een voorbeeld van het type Dubbele Distributie Trend Dag. De andere types zijn de Normale Dag, de Trend Dag, de Neutrale Dag en de Non-Trend Dag.

Marktprofielen hoeven niet persé opgesteld te worden voor 1 dag, maar kunnen ook voor 1 week, 1 maand of nog langer gemaakt worden, indien gewenst. Daarom is Marktprofiel zowel bruikbaar voor korte termijn en lange termijn analyse.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *