Voorbij de Bitcoin hype

Heeft u gehandeld in Bitcoin? Als u dat gedaan heeft, hoop ik dat u vooral short was en niet long. Sinds 10 december 2017 kunnen Bitcoins ook als futures verhandeld worden op de CME en sindsdien is de Bitcoin zowat de helft in waarde gedaald. De top was op 17 december 2017 en Bitcoin haalde toen bijna de 20.000 dollar, maar staat momenteel rond de 11.000 dollar (zie grafiek).

Hier had u natuurlijk op kunnen inspelen met de bitcoin futures op de CME, alhoewel futures geen producten zijn voor beginnende beleggers en de margins op de Bitcoin futures ook niet mis zijn. Om in 1 Bitcoin futures contract te handelen moet u momenteel omgerekend minimaal zo’n 19.000 Euro in uw beleggingsrekening hebben staan, maar de opbrengsten/verliezen zijn dan ook flink: een prijsbeweging van 5 dollar staat gelijk aan 25 dollar. Dus was u short gegaan rond de top, laten we zeggen rond de 18.000 dollar en was u rustig blijven zitten tot laten we zeggen 12.000 dollar, dan was uw winst dus ( 6.000 / 5 ) x 25 = 30.000 dollar. Overigens had u dan meerdere uitstapmomenten gehad, maar de eerste was al op 22 december. Dat zou dan een trade geweest zijn van tussen de 3 of 6 dagen, afhankelijk van wanneer u short was gegaan. Het tweede moment kwam 2 dagen later, het derde op 30 december, waarna de Bitcoin weer een stuk omhoog schoot, maar sinds 16 januari vertoeft de Bitcoin eigenlijk steevast onder de 12.000 dollar. En zeg nou zelf, het was wel vrij duidelijk dat de Bitcoin niet door kon blijven stijgen, dus heeft u deze trade kunnen uitvoeren, al dan niet met futures, dan feliciteer ik u.

Wat staat de toekomst van de Bitcoin verder te verwachten? Voorspellingen zijn altijd lastig, maar als je het aan mij vraagt, zullen we de Bitcoin de komende maanden alleen maar verder zien dalen. Mede door winstnemingen en opkomst van vele andere cryptocurrencies zoals Ethereum.

Dat was het weer voor deze keer. Trade veilig en tot de volgende keer.

Disclaimer: Dit artikel wordt uitsluitend ter informatie beschikbaar gesteld en vormt geen uitnodiging of aanbod tot het kopen of verkopen van effecten of andere financiële instrumenten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Hoe hoog kunnen we gaan?

Dat is een vraag die menigeen zich al enige tijd stelt, maar vooralsnog is er geen eind in zicht. In fig.1 zien we dat de S&P 500 zich in de vakantie (augustus) zijdelings bewoog, maar vanaf september een opgaande trend laat zien. Hierbij kunnen we in het Marktprofiel wel een paar observaties maken. Begin september schoot de S&P omhoog naar het niveau van 2500 waar hij zich 3 weken lang ophield, wat duidelijk te zien is aan het grijze gebied in de 3 profielen van september. In oktober gebeurde hetzelfde: een spurt in de eerste week naar het 2550 niveau, waar het de tweede week van oktober vertoefde, alleen zag het profiel van deze tweede week er anders uit dan de tweede week in september. Het profiel zag er ‘normaler’ uit.

 Fig.1 S&P 500 wekelijks Marktprofiel

Als we de eerste en de tweede week samenvoegen uit beide maanden wordt het plaatje duidelijker. In fig.2 is dit gedaan en is te zien dat in september je te maken hebt met een grijs gebied met in feite 2 extremen of ook wel pieken. In de derde week van van september zie je dan dat de prijs het ‘gat’ tussen deze twee pieken als het ware opvult. In oktober hadden we te maken met 1 piek, dus een veel normalere verdeling van de prijs. In de derde week van oktober zie je dat de prijs zich overwegend boven dit gebied bevindt.

Fig.2

Ook de DAX is aan een enorme opmars bezig en is de 13000 grens inmiddels gepasseerd (zie fig.3). Het prijsverloop was min of meer gelijk aan de S&P 500 en is sinds augustus een ongelooflijke 1000 punten in waarde gestegen.
Als je de grafieken goed bekijkt zie je dat de vormen varieren van korte brede profielen aan de ene kant en lange smalle profielen aan het andere uiterste. Als je te maken hebt met lange smalle profielen, dan spreken we van een trend profiel. De prijs is dan in een trend en de kans dat deze trend zich voortzet in dat profiel is vrij groot. Kijken we naar fig. 3 dan zien we dat de eerste en de derde week van september de DAX in een trendweek zat en ook de derde en vierde week van oktober zijn een trendweek. De overige profielen waren veel korter en dus breder, en bewoog de prijs zich dan ook veel dichter bij elkaar.
Met Marktprofiel kun je de markten op een statistische manier analyseren, iets wat met andere methodes niet mogelijk is. Het is zowel geschikt voor korte termijn traden als langere termijn beleggen.

Fig.3

 

Marktanalyse met Marktprofiel

Marktprofiel is een unieke manier om de financiele markten te analyseren die het mogelijk maakt om patronen te zien die niet met andere methodes mogelijk zijn. Het is gebaseerd op een statistische benadering om prijsgegevens te analyseren. De basis van Marktprofiel is de normaalverdeling (fig.1) , die iedereen wel kent van zijn wiskundelessen.

fig.1

Even een opfrisser: de normaalverdeling is een symmetrische kansverdeling met in het midden de modus µ (de waarde die het vaakst voorkomt) en een aantal standaarddeviaties σ, die de spreiding van de waardes binnen de verdeling aangeven. In het diagram zie je een normaalverdeling met 3 standaardafwijkingen aan beide zijden van de modus. 68,2% van de waardes (34,1+34,1) ligt binnen -1σ en 1σ, 95,4% binnen -2σ en 2σ, 99,6% binnen -3σ en 3σ.

Als je deze verdeling 90 graden draait (fig.2), kun je het toepassen op prijsgrafieken. Op deze manier krijg je een statistisch beeld van de prijsverdeling i.p.v. het prijsverloop.

fig.2

Zo kun je zien of een markt van kopers en verkopers in balans is of niet. Markten zijn òf in balans òf zijn op weg naar balans. Vaak zijn marktprofielen niet altijd mooi normaal verdeeld maar scheef verdeeld.

 

fig.3

De Marktprofiel grafiek

De kaarsgrafiek in fig.3 kan geconverteerd worden in een Marktprofiel grafiek op de volgende manier:

  1. Gebruik een letter voor elke prijs binnen 1 periode. A voor de eerste periode, B voor de tweede periode, enz. Marktprofiel gebruikt standaard een periode van 30 min.

 

C 131.00
C 130.50
B C D E I 130.00
A B C D E H I J 129.50
A B D E F G H I J K 129.00
A B E F G H I J K 128.50
A G H I J 128.00
H 127.50

 

  1. Schuif daarna alle letters naar de meest linkse kolom die beschikbaar is. Stel dat de kaarsgrafiek een 30 minuut periode heeft. Dan krijg je een marktprofiel die er als volgt uiziet:
C 131.00
C 130.50
B C D E I 130.00
A B C D E H I J 129.50
A B D E F G H I J K 129.00
A B E F G H I J K 128.50
A G H I J 128.00
H 127.50

 

Elke letter vertegenwoordigt een prijs die verhandeld werd gedurende een bepaalde tijd. De grondgedachte van marktprofiel is dat het doel van de markt is om handel te faciliteren. Als prijzen stijgen, komt dit door aggressieve kopers, niet door méér kopers. Prijzen stijgen net zo lang tot er geen aggressieve kopers meer zijn. In het voorbeeld is dit bij de letter C ter hoogte van 131.00. Omgekeerd is dit het geval bij verkopers bij de letter H ter hoogte van 127.50. Zoals je in de grafiek kunt zien is er maar 1 letter bij deze prijzen, terwijl er bij de andere prijzen meer letters zijn. Deze enkele letters geven in 1 oogopslag weer dat deze prijzen extreem  waren en dat de markt uiteindelijk weer in balans moet komen, in dit voorbeeld ter hoogte van 129.

In fig.4 is een voorbeeld van een Marktprofiel van de DAX index van 08:00-14:30 op 14-9-2017. De A en B periodes vormen samen de beginbalans (de lichtblauwe lijn) en dit vormt een belangrijk referentiepunt gedurende de dag. Het grijze gebied vormt het waardegebied waar de prijs zich 68% van de tijd bevond (het gebied tussen -1 en 1 standaarddeviatie). Het groene gebied is waar de prijs zich 32% van de tijd bevond. De oranje A bovenaan is de openingsprijs, het rode driehoekje is de laatst bekende prijs en de roze letters vormen de prijs waar de tijd het meest was doorgebracht en dit heet het punt van controle, oftewel de modus.

fig.4 fig.5

Zoals je ziet was dit een vrij normaal verdeeld Marktprofiel uit de praktijk. Maar dit is niet altijd het geval. In fig.5 zie je een Marktprofiel waar het grootste deel van de tijd bovenin was doorgebracht. Veder zie je hier nog een enkele roze D. Dit is het middelpunt van de verdeling, oftewel de mediaan. In fig. 4 viel deze samen met het punt van controle.

Gelukkig zijn er niet oneindig veel soorten Marktprofielen. De Marktprofielen kunnen ingedeeld worden in een zestal hoofdtypen. Fig.4 was een voorbeeld van het type Normale Variatie Dag en fig.5 was een voorbeeld van het type Dubbele Distributie Trend Dag. De andere types zijn de Normale Dag, de Trend Dag, de Neutrale Dag en de Non-Trend Dag.

Marktprofielen hoeven niet persé opgesteld te worden voor 1 dag, maar kunnen ook voor 1 week, 1 maand of nog langer gemaakt worden, indien gewenst. Daarom is Marktprofiel zowel bruikbaar voor korte termijn en lange termijn analyse.

 

Top